Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Podlaskiej OIIB


Szanowni Państwo!

W celu rozeznania oferowanych na rynku usług Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do zgłaszania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Izby mieszczących się na I piętrze budynku w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 (lokale numer 103B i 103C).

Opis zakresu robót budowlano-wykończeniowych w załączniku - roboty budowlano-wykończeniowe.pdf 

Przed sporządzeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia obmiaru robót na podstawie wizji lokalnej biura!

Oferty należy sporządzić i przesłać na adres mailowy lub listownie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15.30 na adres:

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Legionowa 28 lok 402, 15-281 Białystok

e-mail: pdl@piib.org.pl, tel.: 85/742-49-30