1. Wojciech Kamiński - Przewodniczący Rady - dyżur w biurze POIIB
 2. Andrzej Falkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady - dyżur w biurze POIIB
 3. Waldemar Jasielczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady - dyżur w biurze POIIB
 4. Grażyna Sykała - Zastępca Przewodniczącego Rady
 5. Grażyna Siemiończyk - Sekretarz Rady - dyżur w biurze POIIB
 6. Krzysztof Ciuńczyk - Skarbnik Rady
 7. Wojciech Borzuchowski - Członek Prezydium Rady
 8. Lucyna Huryn - Członek Prezydium Rady
 9. Bogdan Gawrychowski - Członek Rady
 10. Andrzej Kamiński - Członek Rady
 11. Sławomir Klimko - Członek Rady
 12. Mariusz Kłokowski - Członek Rady
 13. Mieczysław Antoni Kucharski - Członek Rady
 14. Czesław Miedziałowski - Członek Rady
 15. Tadeusz Smoliński - Członek Rady
 16. Ryszard Sztuka - Członek Rady
 1. Mikołaj Malesza - Przewodniczący KK Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 2. Waldemar Mieczysław Paprocki - Wiceprzewodniczący KK Podlaskiej OIIB
 3. Wojciech Rębacz - Wiceprzewodniczący KK Podlaskiej OIIB
 4. Marek Wojnarowski - Wiceprzewodniczący KK Podlaskiej OIIB zm. 01.05.2014 r.
 5. Jarosław Werbel - Sekretarz KK Podlaskiej OIIB
 6. Jerzy Andrejczuk - Członek KK Podlaskiej OIIB
 7. Marek Gwiazdowski - Członek KK Podlaskiej OIIB
 8. Wiktor Ostasiewicz - Członek KK Podlaskiej OIIB
 1. Małgorzata Micał - Przewodnicząca KR Podlaskiej OIIB
 2. Tadeusz Andrzej Maciak - Wiceprzewodniczący KR Podlaskiej OIIB
 3. Sylwia Kozłowska Kaliś - Sekretarz KR Podlaskiej OIIB
 4. Tomasz Ciereszyński - Członek KR Podlaskiej OIIB
 5. Robert Dryl - Członek KR Podlaskiej OIIB
 6. Tomasz Niedźwiecki - Członek KR Podlaskiej OIIB
 1. Jerzy Bukowski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator - dyżur w biurze POIIB
 2. Danuta Piszczatowska - Zastępca Koordynatora ROZ
 3. Kazimierz Płazak - Zastępca Koordynatora ROZ
 4. Krzysztof Jurski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Sekretarz
 5. Anna Andruszkiewicz - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 6. Krystyna Lipińska - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 7. Tomasz Marcin Pawłowski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 8. Elżbieta Pyszlak - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 1. Krzysztof Falkowski - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 2. Michał Krasowski - Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 3. Marek Radulski - Sekretarz Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 4. Zbigniew Andruszkiewicz - Członek Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 5. Mirosław Jakubiuk - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 6. Edward Mostowski - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 7. Wacław Sójko - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 1. Wojciech Borzuchowski - Delegat
 2. Krzysztof Ciuńczyk - Delegat
 3. Ryszard Dobrowolski - Delegat
 4. Andrzej Falkowski - Delegat
 5. Lucyna Huryn - Delegat
 6. Wojciech Kamiński - Delegat
 7. Czesław Miedziałowski - Delegat