"Systemy grzewcze i chłodnicze..." "Efektywność energetyczna źródeł ciepła..."


Koleżanki i Koledzy!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w następującym szkoleniu podzielonym na dwie części:

„Systemy grzewcze i chłodnicze z zastosowaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła” 

Program szkolenia:

  1. Podstawy teoretyczne urządzeń absorpcyjnych:

  2. - zasada działania absorpcyjnych urządzeń ROBUR,

    - podstawowe różnice pomiędzy urządzeniami sprężarkowymi i absorpcyjnymi.

  3. Omówienie absorpcyjnych pomp ciepła ROBUR, zasada działania, budowa, przykładowe aplikacje:

  4. - GAHP-A (powietrze-woda), - GAHP-AR (powietrze-woda, rewersyjna), - GAHP-GS (woda-woda), - GAHP-WS (woda-woda).

  5. Omówienie absorpcyjnych wytwornic wody lodowej oraz zewnętrznych kotłów kondensacyjnych, zasada działania, budowa, przykładowe aplikacje:

  6. - GA ACF (wytwornica wody lodowej), - GA ACF HR (wytwornica wody lodowej z odzyskiem ciepła), - AY (zewnętrzny kocioł kondensacyjny), - AD14 schładzacz ewaporacyjny, - odbiorniki ciepła.

Szkolenie poprowadzi p. Andrzej Piórkowski z firmy „Gazuno”.

„Efektywność energetyczna źródeł ciepła, a charakterystyka energetyczna budynku”

 Szkolenie poprowadzi p. Grzegorz Bogojło z firmy „GB Consulting”.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 11 lutego 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

UWAGA!

Na szkolenie obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 742 49 30 lub osobiście w biurze Podlaskiej OIIB.

Liczba miejsc ograniczona.


Zmiana miejsca szkolenia 15.12.2016!


Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia! 

Informujemy, że zmieniło się miejsce szkolenia pt.: „Oferta firmy Blachy Pruszyński – Nowości i rozwiązania techniczne”, “Rola szczelności w budynkach innych niż mieszkalne”.

Szkolenie odbędzie się w Restauracji “Camelot” przy ul. Młynowej 24 w Białymstoku.

Miejsce i termin: Białystok, Restauracja “Camelot”, ul. Młynowa 24, Białystok 15 grudnia 2016 r. (czwartek), godz. 10:00 - 14:00


Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych - warsztaty z wykorzystaniem programu TelSat firmy TELKOM-TELMOR


Koleżanki i Koledzy!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w  następującym szkoleniu:

"Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych - warsztaty z wykorzystaniem programu TelSat firmy TELKOM-TELMOR”

Program szkolenia:

10:00 – 10:10 prezentacja firm GZT TELKOM TELMOR Sp. z o.o. i SES ASTRA S.A.,

10:10 – 10:20 wprowadzenie do przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 r.,

10:20 – 12:00 projektowanie sieci telekomunikacyjnych – warsztaty cz. I,

12:00 – 12:15 przerwa kawowa,

12:15 – 14:00 projektowanie sieci telekomunikacyjnych – warsztaty cz. II,

ok. 14:10 zakończenie warsztatów

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 14 stycznia 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

UWAGA! Na szkolenie obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05 lub osobiście w biurze Podlaskiej OIIB.

Liczba miejsc ograniczona.


Wycieczka techniczna na budowę obwodnicy Marek


Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału wycieczce technicznej:

"Wycieczka techniczna na budowę obwodnicy Marek"

Termin: 14 listopada 2016 r. (poniedziałek)

Wymagane: odzież BHP (kask, kamizelka odblaskowa, odpowiednie buty)

Program wycieczki technicznej:

5:45 – zbiórka na parkingu pod siedzibą Podlaskiej OIIB

6:00 – wyjazd

10:00 –  spotkanie w Biurze Inżyniera, Marki ul. Okólna 45

10:00 - 10:30 – omówienie przez Inżyniera stanu inwestycji

10:35 - 11:30 – wyjazd na budowę, objazd zadania I, tj. dojazd do wybranych obiektów drogami publicznymi,  przystanek przy obiekcie i przedstawienie informacji dotyczących obiektu przez Inspektora Nadzoru

11:30 - 12:30 – objazd zadania II - dojazd do wybranych obiektów z Inspektorem Nadzoru

14:00 – obiad

ok. 17:00 – powrót do Białegostoku

Koszt wycieczki 60,00 zł od osoby.

Wpłaty można dokonać w biurze Izby lub przelewem na konto Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2016 r.

Zastrzegamy, że rezygnacja z wycieczki po dniu 7 listopada wiąże się ze zwrotem jedynie 50% wpłaty.
Na wycieczkę obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05 lub osobiście w biurze Podlaskiej OIIB.

Liczba miejsc ograniczona.

Strony