Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia prosimy kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Zasady zawierania i realizacji umów o roboty budowlane


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:
„Zasady zawierania i realizacji umów o roboty budowlane”

Program szkolenia:

 1. Istota umowy o roboty budowlane i jej integralnych części.

 2. Postanowienia umów o roboty budowlane: przedmiot umowy, zatrudnianie podwykonawców, odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców.

 3. Terminy realizacji robót, roboty dodatkowe i zamienne, odbiory wykonanych robót, wynagrodzenia wykonawcy i terminy płatności, zabezpieczenia realizacji umowy – kaucja gwarancyjna i jej rozliczenie, uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, kar umownych, odstąpienia od umowy.

 4. Dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane.

Prowadząca szkolenie: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 21 października 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


III Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na III Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB

Termin i miejsce: 14 października 2017 r. (sobota), od godz. 11:00, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 402, Białystok,

W zależności od liczby chętnych rozegrany zostanie turniej indywidualny lub na zapis maksymalny.

Do udziału w zawodach zapraszamy naszych członków oraz osoby związane z budownictwem w parze z członkiem PIIB.

Obsługa sędziowska we współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego.

Zapisy przyjmowane są do 6 października 2017 r. osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć w VI Mistrzostwach Polski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brydżu sportowym organizowanych przez Śląską OIIB. Mistrzostwa odbędą się w dniach 8-10 grudnia 2017 r. w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo.

Podlaska OIIB pokrywa koszty przejazdu na tę imprezę swoich członków, reprezentujących Izbę na Mistrzostwach Polski. Należność za pobyt (100 zł/osobę/dobę) uczestnicy pokrywają ze środków własnych.

Zachęcamy do wspólnej zabawy i integracji środowiska inżynierskiego.

Rada Podlaskiej OIIB


VII Regionalne Spotkanie – Budowlani Łomża – Ostrołęka 2017


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na "VII Regionalne Spotkanie – Budowlani Łomża – Ostrołęka 2017" na temat: "BETON I GAZOBETON W BUDOWNICTWIE".

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.09.2017 r. (sobota) godz. 11:00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (Aula Nowa).


Będzie to niewątpliwa okazja do:

 • pokazania walorów technicznych, możliwości zastosowania prefabrykacji w budownictwie oraz wad i zalet gazobetonu z możliwościami jego zastosowania,

 • zapoznania się z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów z zastosowaniem elementów prefabrykowanych i gazobetonu,

 • poznania środowiska budowlanego rejonu podlaskiego i ostrołęckiego

Zagadnienia omówią specjaliści z powyższych dziedzin.

Po części referatowej planowana jest część integracyjna w stołówce uczelni.

Odpłatność za udział w części integracyjnej  w wysokości 50 zł. Zapisy chętnych do udziału w imprezie przyjmowane będą do dnia 20.09.2017 r. przez biuro Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – tel. 85 745 96 00.


Tradycyjne Spotkanie Integracyjne w Bobrowej


Program Tradycyjnego Spotkania Integracyjnego w Bobrowej Dolinie

2 września 2017 r., Bobrowa Dolina, Bobrów 25

 

12.00 - powitanie Gości przez Przewodniczącego w Bobrowej Dolinie

12.15 - występ Kabaretu Widelec

13.00 - początek biesiady

13.30-19.00 - zawody sportowe - I Okręgowe Mistrzostwa w trafianiu do celu o Puchar Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

14.00-15.00 - pokaz Grupy Ratowniczej przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

 

Miło jest nam poinformować, iż sponsorami naszych mistrzostw sportowych są:

 

"Elmix Irena Kupryjanowicz" dealer marki Milwaukee

 

logo 

 

oraz

 

Baumit Sp. z o.o.

 

logo 

 

Plan zawodów sportowych rozgrywanych w ramach

I Okręgowych Mistrzostw w trafianiu do celuo Puchar Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 1. Turniej indywidualny w strzelectwie sportowym strzelanie z broni pneumatycznej do celu z pozycji stojącej - premiowane miejsca I, II i III.

 2. Turniej indywidualny w strzelaniu do celu z łuku - premiowane miejsca I, II i III.

 3. Turniej w trafianiu piłką nożną do celu z odległości 11 metrów "Złota jedenastka Baumit" - premiowane miejsca I, II i III,

 4. Turniej trzyosobowych teamów w budowlanym triathlonie interdyscyplinarnym (dyscyplina autorstwa POIIB i firmy "Elmix Irena Kupryjanowicz" - dealera marki Milwaukee) - premiowane miejsca I, II i III. W ramach turnieju rywalizacja w następujących dyscyplinach:
  a) skręcenie oraz rozkręcenie na czas konstrukcji drewnianej z wykorzystaniem elektronarzędzi marki Milwaukee,
  b) pomiar na czas dalmierzem laserowym marki Milwaukee,
  c) zdejmowanie miarą wysuwaną marki Milwaukee na czas kluczy zawieszonych na kółku na ustawionej ścianie z odległości 1,20 metra.

 5. Turniej indywidualny "mistrzów do kwadratu" - turniej w strzelaniu z pozycji leżącej z broni sportowej (pneumatycznej), w którym mogą wziąć udział jedynie laureaci pierwszych trzech miejsc wszystkich czterech turniejów. Premiowane miejsca pucharami - I-III, nagrodami rzeczowymi - I-VI.


NASI SPONSORZY UFUNDOWALI ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW:


 1. DALMIERZE LASEROWE LDM30 MILWAUKEE - dla laureatów pierwszego miejsca w Turnieju indywidualnym w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej z pozycji stojącej oraz w Turnieju indywidualnym w strzelaniu do celu z łuku,

 2. SZLIFIERKI KĄTOWE MILWAUKEE AG 800-125E - dla laureatów pierwszego miejsca w  Turnieju trzyosobowych teamów w budowlanym triathlonie interdyscyplinarnym,

 3. PLECAKI NARZĘDZIOWE Z NYLONU BALISTYCZNEGO MILWAUKEE 1680D - dla laureatów drugiego miejsca w Turnieju indywidualnym w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej z pozycji stojącej, w Turnieju indywidualnym w strzelaniu do celu z łuku oraz w Turnieju trzyosobowych teamów w budowlanym triathlonie interdyscyplinarnym,

 4. WIADRA Z PASEM NARZĘDZIOWYM MILWAUKEE 15L - dla laureatów trzeciego miejsca w Turnieju indywidualnym w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej z pozycji stojącej, w Turnieju indywidualnym w strzelaniu do celu
  z łuku oraz w Turnieju trzyosobowych teamów w budowlanym triathlonie interdyscyplinarnym,

 5. PIŁKI NOŻNE dla laureatów premiowanych miejsc w Turnieju "Złota jedenastka Baumit".

 

Laureaci miejsc I - III w Turnieju indywidualnym "Mistrzowie do kwadratu" (turniej w strzelaniu z pozycji leżącej z broni sportowej pneumatycznej) otrzymają PUCHARY PRZEWODNICZĄCEGO RADY PODLASKIEJ OIIB, a pierwszych sześć osób w tym turnieju również KOSZULKI i CZAPKI KASZKIETOWE MILWAUKEE!


UWAGA: ZMIANA GODZIN ODJAZDU AUTOKARÓW

 

Wyjazd autokarem z Białegostoku - zbiórka o godz. 11:00, ul. Legionowa 28 (parking przy siedzibie Izby).

 

Wyjazd autokarem z Łomży - zbiórka o godz. 10:15, parking "na tyłach" Urzędu Gminy Łomża przy ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH.

 

Wyjazd autokarem z Suwałk - zbiórka o godz. 9:15, parking przy dworcu PKS (przy postoju taksówek).

 

W celu zgłoszenia udziału w imprezie należy:

 • zadzwonić do biura Podlaskiej OIIB (85 745 96 05) i zapisać się,

 • uiścić opłatę na konto Podlaskiej OIIB: członek Izby - 60 zł, osoba towarzysząca spoza Izby - 80 zł.

Nr konta: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwają do 28 sierpnia 2017 r.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NASZYCH CZŁONKÓW!

 

PATRONI MEDIALNI SPOTKANIA:

 


Strony