Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, jako Zamawiający, w związku termomodernizacją budynku poszukuje:

 • 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej,

 • 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,

 • 1 osoba z uprawieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegóły ogłoszenia:

Inżynier elektryk poszukuje pracy. Długoletnie doświadczenie na stanowisku głównego energetyka, inspektora robót elektrycznych, kierownika robót elektrycznych.

Kontakt: 604-468-356

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Szczegóły ogłoszenia: http://bip.um.suwalki.pl/naborpracownikow/oferta_pracy_s/oferta-pracy-na-stanowisku-inspektor-w-wydziale-architektury-i-gospodarki-przestrzennej-urzedu-miejskiego-w-suwalkach-z-dnia-2017-08-24.html

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. zatrudni:

Stanowisko pracy: Projektant robót elektrycznych lub asystent projektanta robót elektrycznych

Wymiar czasu pracy: pełny

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Uniwersytet w Białymstoku poszukuje kandydata na stanowisko:

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Firma Pożarski Budownictwo poszukuje pracowników na stanowiska::

Stanowisko pracy: Kierownik Budowy

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Kosztorysant robót budowlanych

...zobacz ofertę pracy  

Poczta Polska S. A. poszukuje kandydata na stanowisko:

Stanowisko pracy: Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Białystok

Zgłoszenia: aplikuj

...zobacz ofertę pracy  

Urząd Miejski w Błoniu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru branży "budowlanej"

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru branży "sanitarnej"

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru branży "elektrycznej"

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru branży "telekomunikacyjnej"

...zobacz ofertę pracy  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spółka z o.o. w Białymstoku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

Stanowisko pracy: Projektant robót elektrycznych lub asystent projektanta robót elektrycznych

Miejsce pracy: Białystok, ul. Sobieskiego 12

...zobacz ofertę pracy  

Firma Budimex zatrudni:

Stanowisko pracy: Majster Robót Drogowych

Miejsce pracy: Białystok

Aplikacja: poprzez formularz (kliknij)

...zobacz ofertę pracy  

Firma Budimex zatrudni:

Stanowisko pracy: Majster Robót Mostowych

Miejsce pracy: Suwałki

Aplikacja: poprzez formularz (kliknij)

...zobacz ofertę pracy  

Firma Metrostav a. s. Praga. zatrudni:

Stanowisko pracy: Kierownik Budowy

Miejsce pracy: cała Polska

...zobacz ofertę pracy  

Firma Budrex-Kobi Sp. z o.o. zatrudni:

Stanowisko pracy: Inżynier/Kierownik robót mostowych

Miejsce pracy: Białystok/Leszno

...zobacz ofertę pracy  

Firma "ATM" Krzysztof Miklaszewicz - usługi budowlane zatrudni:

Stanowisko pracy: projektant konstrukcji budowlanych - w przyszłości kierownik projektu

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Firma "ATM" Krzysztof Miklaszewicz - usługi budowlane zatrudni:

Stanowisko pracy: koordynator projektów/architekt

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. zatrudni:

Stanowisko pracy: asystent projektanta lub projektant - branża "sanitarna"

Wymiar czasu: pełny etat

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Uniwersytet w Białymstoku zatrudni:

Stanowisko pracy: Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spółka z o.o. w Białymstoku zatrudni:

Stanowisko pracy: Projektanta drogowego lub asystenta projektanta drogowego

Wymiar czasu: pełny etat

Miejsce pracy: Białystok, ul. Sobieskiego 12

...zobacz ofertę pracy  

UNIBEP S.A. zatrudni:

Stanowisko pracy: Kierownik działu konstrukcyjnego

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Firma budowlana Pol-Azja Lingling Kujawska z Osielska k/Bydgoszczy zatrudni:

Stanowisko pracy: Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Niemcy

...zobacz ofertę pracy  

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor - 3 etaty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

...zobacz ofertę pracy  

Firma SATO sp. z o.o. szuka pracownika:

Stanowisko pracy: Kierownik budowy

...zobacz ofertę pracy  

Agencja pośrednictwa pracy INTEGRITY CONSULTING poszukuje kandydatów na stanowiska pracy:

Stanowisko pracy: Projektant Mostowy (miejsce pracy - Warszawa)

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant Mostowy (miejsce pracy - Poznań/Wrocław)

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant wod.-kan. (miejsce pracy - Poznań)

...zobacz ofertę pracy  

Poszukiwany rzeczoznawca do wyceny nieruchomości.

Kontakt: Agnieszka Gornicka agro@gor.strefa.pl

Poczta Polska S. A. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Białystok

Zgłoszenia poprzez stronę internetową: Aplikuj (kliknij)

...zobacz ofertę pracy  

Poszukiwana osoba do wykonania oceny technicznej w zakresie prawidłowości wykonanych robót budowlanych związanych z zabudową loggii w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.

Dane kotaktowe: Robert Zajkowski, tel. 604 548 511

GRUPA UNIBEP poszukuje kandydatów na stanowiska pracy:

Stanowisko pracy: Projektant - koordynator instalacji elektrycznych

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Asystent Konstruktora

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Inżynier Robót Sanitarnych

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Inżynier Robót Elektrycznych

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Inżynier Budowy / Kierownik Robót

...zobacz ofertę pracy  

Firma ELECTRUM poszukuje kandydatów na stanowiska pracy:

Stanowisko pracy: Asystent/-ka Projektanta w Pracowni Architektoniczno-Budowlanej

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Asystent/-ka Projektanta w Pracowni Stacji Elektroenergetycznych

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant/-ka w Pracowni Elektrycznej

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant/-ka w Zespole Budowlanym

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant/-ka w Zespole Obwodów Pierwotnych Stacji Elektroenergetycznych

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant/-ka w Zespole Obwodów Wtórnych Stacji Elektroenergetycznych

...zobacz ofertę pracy  

Stanowisko pracy: Projektant/-ka w Zespole Konstrukcyjnym

...zobacz ofertę pracy  

Firma nadzorująca budowę obwodnicy Suwałk pilnie poszukuje kandydata na stanowisko:

Stanowisko pracy: Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej kolejowej

Dane kotaktowe: AECOM Suwałki, ireneusz.jankowski@aecom.com, tel. 660 420 034

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wymiar pracy: etat

Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie

...zobacz ofertę pracy  

Firma SKANSKA poszukuje osób na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Kierownik Robót / specjalność rozbiórka obiektów budowlanych

Miejsce pracy: cała Polska

...zobacz ofertę pracy  

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor (branża budowlana)

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa poszukuje pracownika na stanowisko:

Asystent
(umowa na zastępstwo na okres 9 miesięcy)

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • obsługa kancelaryjno-prawna organów Izby: Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Kwalifikacyjnej POIIB (przygotowywanie projektów pism procesowych, jak również dotyczących wyjaśniania treści posiadanych uprawnień budowlanych, udział w czynnościach procesowych sądu, udzielanie odpowiedzi na bieżącą korespondencję, dbanie o terminowość załatwianych spraw w postępowaniu administracyjnym i dyscyplinarnym, realizacja obowiązków sprawozdawczych),

 • organizacja szkoleń (w ramach obowiązków: analiza bieżących potrzeb szkoleniowych inżynierów budownictwa, w tym głównych zmian w zakresie prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, informowanie członków POIIB o terminach i tematyce szkolenia, redagowanie informacji prasowych dotyczących tematyki szkolenia, analiza rynku szkoleniowego pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej wynajmu sali oraz cateringu, udział w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych członków POIIB, przygotowywanie relacji z przebiegu każdego zorganizowanego szkolenia),

 • redagowanie artykułów prasowych i współpraca z mediami (tworzenie artykułów informacyjnych i publicystycznych do „Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”, nawiązywanie współpracy z lokalnymi mediami celem publikacji przygotowywanych artykułów prasowych dotyczących bieżącej działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, opracowywanie krótkich komunikatów do zamieszczenia na stronie internetowej Izby, poszukiwanie interesujących tematów do publikacji w czasopismach branżowych),

 • pozyskiwanie partnerów biznesowych w celu zagwarantowania członkom POIIB korzystnych rabatów cenowych na zakup towarów i usług, wynikających z faktu przynależności do Izby.

Od kandydatki/kandydata wymagamy:

 1. ukończonych studiów wyższych magisterskich na kierunku: prawo, administracja lub ukończenia kierunku technicznego,

 2. bardzo dobrej znajomości podstawowych przepisów prawa: ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane (w szczególności rozporządzenia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 3. biegłej znajomości oprogramowania biurowego (Word, Excel) oraz jednego z programów do obróbki cyfrowej fotografii (np. Infran View, Gimp, Adobe Photoshop) – mile widziany ukończony kurs ECDL,

 4. doświadczenia w redagowaniu pism procesowych, tekstów prasowych i reklamowych – mile widziane opublikowane artykuły,

 5. umiejętności dobrej organizacji pracy, komunikatywności, kreatywności w podejściu do rozwiązywania bieżących problemów głównie z obszaru zagadnień prawnych i marketingowych,

 6. mile widziana znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym (angielski, niemiecki, rosyjski).

Komplet dokumentów:

 • CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych,

 • życiorys,

 • odpis dyplomu ukończenia studiów,

 • pozostałe dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności,

należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2016 r. na adres:

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 402
15-281 Białystok

(w przypadku wysyłki prosimy o dopisek:
„oferta pracy – asystent, umowa na zastępstwo”)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 11 marca 2016 r.

W trakcie rozmowy zostanie zweryfikowana wiedza prawnicza kandydatki/kandydata.
W dalszej kolejności zadaniem kandydatki/kandydata będzie sporządzenie krótkiego tekstu prasowego na zadany przez komisję kwalifikacyjną temat.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Firma MD-Polska sp. z o.o., poszukuje projektanta do współpracy, przy projekcie obejmującym projekt dwóch kładek nad rzeką, projekt remontu jazu, projekt przepławki oraz projekt regulacji brzegów rzeki Czarna Hańcza.

Kontakt: MD Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierska 1/13, tel.: +91 818 26 64, kom.: 662 172 880, 70-043 Szczecin

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru (branża budowlana)

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Eko Program Sp. z o.o. Sp. K. poszukuje osób na stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Miejsce pracy: Polska

...zobacz ofertę pracy  

Eko Program Sp. z o.o. Sp. K. poszukuje osób na stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: Polska

...zobacz ofertę pracy  

Eko Program Sp. z o.o. Sp. K. poszukuje osób na stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Kierownik Robót Sanitarnych

Miejsce pracy: Polska

...zobacz ofertę pracy  

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko pracy: Inspektor nadzoru (branża budowlana)

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Białystok

...zobacz ofertę pracy  

Firma P.H.U. KIERSAN Radosław Kiercel nawiąże współpracę w branży instalacyjno-sanitarnej, grzewczej i wentylacyjnej.

Dane kontaktowe: P.H.U. KIERSAN Radosław Kiercel tel. 533-881-927, radoslawkiercel@wp.pl