Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 402, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprasza na konferencję pt. Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku.

Konferencja ma na celu omówienie oraz popularyzację wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania ich na rynku krajowym oraz funkcjonowania systemu nadzoru rynku wyrobów.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE – WYZWANIA XXI WIEKU

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku zapraszają na II KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ:

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE – WYZWANIA XXI WIEKU”

Piszą o nas!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prasowymi dotyczącymi konferencji Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowanej wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w dniach 3-4 listopada 2016 r. w Supraślu na temat:

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • E-learning
  • Biblioteka norm PKN
  • E-Sekocenbud
  • Serwis budowlany

Nr członkowski/Login:

Hasło:Nie pamiętasz hasła? | Pomoc


INFORMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne "Domino" S. C.
Aleja Legionów 131, 18-400 Łomża
tel. (86) 216-43-79
Dyżury: Każdy poniedziałek: 13:30-14:30
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-30-46
Dyżury: Co drugi czwartek w godz. 15:30-16.30: grafik dyżurów
ul. Mazowiecka 6/8 00-048 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl