Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2017-09-23T13:56:05+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 55 minut 43 sekundy temu

Prawo • Projekt "ustawy inwestycyjnej"

sob., 23/09/2017 - 13:56
Po szumnych zapowiedziach obecnego parlamentu o szybkim uchwaleniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przyszedł czas na rzeczywistość . Po raz kolejny KU-B oddala się (i dobrze, bo projekt z września 2016 r. nie był doskonały, delikatnie mówiąc) - tym razem przedłożenie poprawionego projektu KU-B zostało przełożone na 2018 r.
W związku z tym MiB przygotowało projekt tzw. "ustawy inwestycyjnej", która miałaby trafić do sejmu w tym roku. Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

Projekt ten zawiera w sobie szereg zmian w Prawie budowlanym, ale też np. w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo energetyczne, ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Proponowane zmiany są w kilku miejscach zbieżne z postulatami jakie nasza Izba miała okazję zgłaszać w toku spotkań w Ministerstwie przy okazji prac nad KU-B lub przepisów dotyczących geodezji. I tak np.:
  • projekt techniczny (obecnie: projekt architektoniczno-budowlany) w ogóle nie będzie załączany do wniosku o pozwolenie na budowę, a tym samym nie będzie podlegał sprawdzeniu przez organ AAB,
  • wprowadzenie uproszczonej aktualizacji map DCP (poprzez likwidację obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przy aktualizacji mapy do celów projektowych w oparciu o dane pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w przypadku, gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego).

Ale są też propozycje niekorzystne, np. w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie będzie obowiązywał art. 79a KPA, który niedawno wprowadzony nakazuje organowi uprzedzenie strony o możliwości wydania decyzji negatywnej, czyli wskazanie przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Jeżeli chcielibyście złożyć uwagi do tego projektu, które skierujemy w imieniu naszej Izby, to proszę o ich zgłaszanie w tym wątku lub na adres POIIB najpóźniej do dnia 2 października 2017 r.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 wrz 2017, 13:56

Informacje • Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego

sob., 23/09/2017 - 13:23
W najbliższy poniedziałek 25 września 2017 r. Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z kilkunastoma innymi organizacjami stworzy Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
Forum ma stanowić płaszczyznę współpracy środowisk zawodowych, których przedstawiciele budują swoją pozycję zawodową na publicznym zaufaniu. Będą wśród nas m.in. samorządy prawnicze (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy), lekarze, środowiska pielęgniarek i położnych, aptekarze, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi, architekci, diagności laboratoryjni.

Wśród potencjalnych zadań jakie przed sobą stawiamy należy wymienić przede wszystkim:
1. Organizowanie wspólnych szkoleń, konsultowanie i wymiana doświadczeń, dzielenie się swoją wiedzą zawodową pomiędzy samorządami, m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków izb,
2. Prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy publicznej w zakresie pozostającym w zakresie kompetencji i zainteresowania członków Sygnatariuszy Forum,
3. Tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów (oraz ułatwianie wykonywania zawodu),
4. Występowanie w obronie grupowych interesów członków izb.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 wrz 2017, 13:23

Prawo • Nowa ustawa o zawodzie inżyniera

sob., 02/09/2017 - 09:19
Na stronie RCL pojawił się właśnie projekt nowej ustawy regulującej zasady funkcjonowania zawodu inżyniera, noszącej nazwę: ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.
Poza zasadami funkcjonowania samorządu zawodowego projekt ustawy reguluje też sprawy z zakresu m.in.: nadawania uprawnień zawodowych, odpowiedzialności dyscyplinarnej, ustawicznego szkolenia, praw i obowiązków członków samorządu, itp.

Mimo tego, że ustawa wejdzie w życie dopiero po uchwaleniu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (którego ostatecznego projektu nadal nie ma), to czas na konsultacje został wyznaczony bardzo krótki: do dnia 22 września br.
Jeżeli ktoś z Was chciałby podzielić się uwagami do projektu, które skierujemy w imieniu naszej Izby, to proszę o ich zgłaszanie w tym wątku lub na adres POIIB najpóźniej do dnia 17 września 2017 r.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 wrz 2017, 09:19

Techniczne sprawy zawodowe • Szkolenia

śr., 23/08/2017 - 12:41
Tak informacyjnie - na stronie internetowej Dolnośląskiej OIIB znajdują się ciekawe szkolenia nagrane przez TV DOIIB.
Tematyka tych szkoleń jest bardzo zróżnicowana, np.: wymogi przeciwpożarowe, odpowiedzialność zawodowa, odstąpienia od projektu budowlanego, ochrona praw autorskich, itp. Warto zapoznać się w zawartością tej strony, może akurat znajdziecie coś, co Was szczególnie interesuje.

I przy okazji przypominam, że każdy członek POIIB może zgłosić propozycję szkoleń jakie jego zdaniem warto byłoby zorganizować w naszej Izbie. Zachęcam do zgłaszania swoich propozycji.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 sie 2017, 12:41

Hyde Park • Zmiany personalne w nadzorze budowlanym

sob., 12/08/2017 - 13:31
Wczoraj z przyczyn osobistych zrezygnował ze swojej funkcji Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.
Od dzisiaj pełniącą obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Anita Oleksiak, która była wcześniej m.in. dyrektorem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. (PAP)

Niedawno nastąpiła również zmiana na stanowisku Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Jakuba Grzegorczyka, który odszedł na zasłużoną emeryturę zastąpił jego dotychczasowy zastępca - Witold Roszkowski.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 12 sie 2017, 13:31