Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2016-12-14T19:16:59+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 6 minut 14 sekund temu

Informacje • Uzgadnianie projektów w Wodociągach Białostockich

śr., 14/12/2016 - 18:16
W związku z tym, że dotychczasowe ustalenia z W.B. nie były w pełni realizowane, Izba zwróciła się do Prezydenta Polińskiego o zwołanie Zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli W.B.

Posiedzenie Zespołu odbyło się wczoraj (13.12.2016 r.) i w obecności Prezydenta zapadły następujące ustalenia:
  • W.B. Sp. z o.o. będzie dokonywała uzgodnień projektów sieci i przyłączy w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o uzgodnienie. Do tego terminu będą doliczane okresy, kiedy dokumentacja była przetrzymywana przez projektanta w celu uzupełnienia ew. błędów w projekcie,
  • W.B. Sp. z o.o. wprowadzi stały dzień uzgadniania koncepcji (z udziałem osób decyzyjnych, w tym również Dyrektora lub Prezesa) - prawdopodobnie będzie to czwartek,
  • W.B. Sp. z o.o. będą informowały z wyprzedzeniem Izbę (a Izba projektantów) o nadchodzących zmianach w wytycznych projektowych lub wymaganiach dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji.

Ponadto W.B. będą czyniły starania, żeby w wydawanych warunkach były zawarte bardziej szczegółowe informacje na temat projektowanego zakresu opracowania (np. inwentaryzacja uzbrojenia nie wykazanego na mapach).

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w marcu 2017 r. w celu zweryfikowania prawidłowości działania tych ustaleń.
W związku z powyższym jest prośba do projektantów: jeżeli któreś z tych ustaleń nie byłoby dotrzymywane, to prosimy o sygnał do Izby lub na forum.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 14 gru 2016, 19:16

Administracyjne sprawy zawodowe • Inżynier w postępowaniu administracyjnym

pt., 02/12/2016 - 14:38
Nasza izba przymierza się do stworzenia poradnika pod roboczym tytułem: "Inżynier w postępowaniu administracyjnym".
Chodzi o stworzenie opracowania, które w formie lekkiej, prostej (nieurzędowej), wskazywałoby jakie prawa ma inżynier - nie będący stroną postępowania administracyjnego. Chcielibyśmy, aby poradnik pokazywał jak taka osoba może zareagować w poszczególnych sytuacjach jakie mu się zdarzają w pracy, żeby chronić swój interes, nie dać się zwieść nie zawsze słusznym wymaganiom urzędnika, a jednocześnie mieć na względzie interes inwestora.

W związku z powyższym czekamy na propozycje:
- Waszych doświadczeń i przykładów sytuacji (konkretnych lub ogólnych) w urzędzie, które warto byłoby poruszyć w takim poradniku,
- jakiego rodzaju wzory pism warto byłoby umieścić w takim opracowaniu,
- ... inne pomysły co jeszcze warto byłoby w nim umieścić.
Na pomysły i propozycje czekamy do końca 2016 roku.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 gru 2016, 15:38

Informacje • Konferencja robocza z udziałem WINB i PINB

pt., 02/12/2016 - 14:28
Na bazie tej konferencji powstał materiał, który dostępny jest tutaj.

W uzupełnieniu do tego tematu, chciałbym dodać, że uzyskaliśmy od inspektorów nadzoru budowlanego również odpowiedź na przykładowe pytania dotyczące istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, jakie składali członkowie Izby.
Z uwagi jednak na to, że w przeszłości zdarzały się przypadki odmiennej interpretacji tych samych sytuacji przez organy centralne, to nie umieściliśmy tego w Informatorze, aby nie narażać inżynierów na ryzyko odmiennej interpretacji.

Niemniej jednak warto wiedzieć (choćby po to żeby w sytuacji wątpliwej ew. upewnić się), że zdaniem inspektorów (ja równie zgadzam się z tym stanowiskiem) nie stanowią istotnego odstąpienia od projektu budowlanego następujące sytuacje:
  • zamierzona rezygnacja z budowy zbiornika szczelnego, który jest objęty pozwoleniem na budowę (np. budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą), gdy w trakcie trwania budowy wykonana została na zgłoszenie przydomowa oczyszczalnia ścieków,
  • zamierzona rezygnacja z budowy studni wody pitnej objętej pozwoleniem na budowę (np. budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą), gdy w czasie trwania budowy wykonane zostało przyłącze wodociągowe,
  • zamierzona znaczna zmiana trasy przyłącza np. wodociągowego, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale jest ono naniesione na projekcie zagospodarowania terenu inwestycji przemysłowej i uzyskało pozwolenie na budowę wraz z całą inwestycją,
  • zamierzone kilku-metrowe przesunięcia tras podziemnych instalacji zewnętrznych na terenie działki budowlanej, np. przykanalika do rury spustowej lub wpustu drogowego, zastąpienie odwodnienia liniowego wpustem drogowym, jeśli nie wychodzą poza zakres projektu zagospodarowania terenu określony w zatwierdzonym projekcie budowlanym, a zmieniona lokalizacja tych obiektów nie narusza przepisów prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego, np. w zakresie odległości od innych obiektów budowlanych, a także nie wymagają uzyskania dodatkowych uzgodnień,

Ponadto należy mieć świadomość, że na dzień dzisiejszy (choć to może się zmienić) mapy z inwentaryzacji powykonawczej (tj. zawarte w dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane), dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie – nie muszą być opatrzone klauzulami, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Wystarczające jest podpisanie ich wyłącznie przez wykonawców prac geodezyjnych, bez konieczności opatrywania ich jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 gru 2016, 15:28